Mobile

Speltherapeuten

Supervisie

In supervisie begeleid ik professionals die met mensen werken, waarbij voornamelijk wordt gereflecteerd op eigen handelen en houding. Als supervisor reik ik verschillende methodieken en creatieve werkvormen aan, zodat achterliggende overtuigingen en visies duidelijk worden. Waar komen ze vandaan en klopt deze visie bij de huidige werksituatie of kan die waar mogelijk bijgesteld worden? En wil je die bijstellen? Op deze wijze worden denken voelen en handelen adequaat op elkaar af gestemd, zodat het kan leiden tot een beter functioneren.

Studiedag: Trauma behandelen middels spelbeelden

Een studiedag waarin we een dynamisch denkbeeld aanreiken over traumatisering en waarin veel traumatheorie visueel is gemaakt. Verwoorden is voor therapeuten een belangrijke interventie. De keuze voor wat je wanneer, hoe verwoordt, en wat juist niet, krijgt een theoretische onderbouwing. We houden ons in de middag en avond bezig met de explorerende interventies om de traumatische herinneringen te behandelen. De cliëntcentered therapeutische attitude blijkt heel efficiënt, effectief en doelgericht als jij weet waar je mee bezig bent.

Studiedag: Hechting clientcentered behandelen

Hechten is tweezijdig. Het gedrag van de een roept een reactie op van de ander. De ochtend gebruiken we om te kijken: wat gebeurt er nu eigenlijk met het kind met een hechtingsproblematiek? Door de theorie van een vroegkinderlijk trauma op een interactieve wijze visueel te maken, krijg je inzicht en begrip voor het gedrag van het kind met een hechtingsproblematiek. Daarna bekijken we de fases in hechting van Truus Bakker-van Zeil. Wat heeft een kind wanneer nodig? In de middag gaan we in twee groepjes de meegebrachte videobeelden bekijken. Welk gedrag laat de cliënt zien, welke fase van hechting kunnen we dit plaatsen en welke attitude hoort hier bij.